Osaka Guide  • Hotel Kansai
  • Osakajo
  • Shitennoji
  • Nipponbashi Electric Town / Kuromon Market / Sutenkaku Tower
  • Shinsaibashi